YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ VE İNFAZ REJİMİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ VE İNFAZ REJİMİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Uzun zamandır, cezaevlerinde umutlu bekleyişin sebebi olan, bir çok mahkumun ve ailesinin heyecanla takip ettiği halk deyimiyle af yasası, Nisan 2020 ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaşmıştır.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7242 sayılı kanun, Türk Ceza Kanunu ve cezaların infazında bir kısım köklü değişikliklerin yanı sıra, belli tarihe kadar işlenen suçlarda cezaevlerinde geçirelecek sürenin düşürülmesi bakımından önemlidir. Zira bu sebeple halk nezdinde bu lafızla anılmaktadır. Tabi ki, uygulamaya geçen düzenlemeler bir af anlamı taşımamaktadır. Kararı kesinleşen suçlunun suçu yine sabit olacak ve suçunun karşılığı cezası yine infaz edilecektir. Yalnız bu düzenleme ile cezaevinde geçireceği süre, o da bazı durumlarda kısalacak, cezasının denetimli serbestlik infazı sağlanacaktır.

Dünya ile birlikte ülkemizi de ciddi şekilde etkisi altına alan Covid-19 salgını ile Devletimiz de kimi tedbirler ile salgına karşı vatandaşı korumaya çalışmaktadır. Bu uğurda, insanların yoğun bir şekilde bir araya gelmesi muhtemel, alışveriş merkezleri, pazarlar ve birçok işletmenin hatta adliye dahil olmak üzere Kamu binalarının belli süre kapalı kalmasına karar verilmiş ve uygulanmıştır. Lakin bu noktada, en karışık durum da olan yerler elbette cezaevleridir. İşyerlerinin dahi kapatılıp, işçilerin evlerine gönderildiği bir durumda, mahkumların salıverilmesi düşünülemez. Zira, bu kamu vicdanını yaralayacak, adalete olan güveni sarsacak bir sonucu doğuracaktır.

Bu noktada yetkililer, doluluk oranının her daim fazla olduğu cezaevlerinin daha salgın tedbirlerine uygun hale gelmesinin, infaz düzenlemesinde değişiklik yaparak, mahkumların denetimli şekilde infazlarını tamamlamasını sağlamıştır.

Öncelikle kanun ile Türk Ceza Kanunu’nun bazı maddelerine yeni fıkra ve bendler eklenmiş; tefecilik, suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği gibi suçların ceza miktarları artırılmıştır. İnfaz Hakimliğinin kuruluş esasları ve görev alanı değiştirilmiş, karar sınırları daha genişletilmiştir. Türk Ceza Kanunu 53. Maddede yer alan, cezası ertelenen veya koşullu salıverilenlerin kendi alt soyu üzerinde velayet, vesayet ve kayyımlık konusunda hak yoksunluğunun uygulanamayacağı yer almakta iken, bu hak yoksunluğunun uygulanmaması hakkında denetimli serbestlik uygulamasına tabi hükümlülerde dahil edilmiştir.

Yasa ile 30.03.2020 tarihinden önce işlenen bazı suçlarda, kapalı cezaevinde geçirilmesi gereken infaz süresi toplam ceza miktarının 2/3’ünden 1/2 ‘sine indirilmiştir. Yine bu suçlar kapsamında, bihakkın tahliyesine 1 yıl kala denetimli serbestlik uygulaması ile tahliyeye dair işbu süre 3 yıla çıkarılmıştır.

Bu düzenlemenin kapsamı dışında tutulan suçlar ise şunlardır: Kasten Öldürme, İşkence ve Eziyet, Özel hayatın gizliliğine dair suçlar, Cinsel Suçlar, Uyuşturucu imal ve ticareti suçu, Terör Suçları, Devletin sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluktur.

Yine mükerrer işlenen suçlarda, mükerrerlere özgü uygulanan infaz rejiminde, ¾ olan kapalı cezaevinde kalma süre ½ ‘ye indirilmiştir. Bu düzenlemeden yine yukarıda saymış olduğum suçlardan mahkum olanlar faydalanamayacaktır.

Kasten işlenen suçlarda toplam 1 yıl 6 ay, taksirle ölüme sebebiyet verme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda ise toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezaları; hafta sonları kesintisiz veya hafta içi gece saatlerinde infaz edilebilecektir. Terör suçları ile örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçlarından ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar, adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler, bu özel infaz rejiminden faydalanamayacaktır.

Yine getirilen yeni düzenleme ile toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında yaşamını tek başına sürdüremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecektir.

Yasa ile birlikte kadınların ve yaşlıların infaz rejiminde de ciddi değişiklik yapılarak, bazı hallerde infazlarını evlerinde tamamlamaları sağlanmıştır. Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin mahkum oldukları toplam 1 yıl, 70 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam 2 yıl, 75 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam 4 yıl veya daha az süreli hapis cezalarının konutlarında çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecektir.

69 maddelik yasa ile cezaların infazı konusunda bir çok değişiklik getirilmiş olup, yukarıda bu düzenlemelerin daha fazla muhatabı olan sadece bir kısmına yer verilmiştir. Bu sebeple, diğer infaz düzenlenmesi konuları ile ilgili mahkumun veya yakınlarının bir Ceza Hukuku konusunda bilgin bir avukat veya hukukçu ile irtibat halinde olması önemlidir.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

banner8